Certificaten

Producten moeten veilig zijn, processen zijn bij voorkeur efficiënt, en producten en processen moeten op elkaar aansluiten. Daarom maken producenten, handelaren, inspecteurs, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden onderling afspraken. Normen zijn documenten waarin dergelijke afspraken zijn vastgelegd.

ISO 9001 certificering en Kiwa ISO is een afkorting van International Organization for Standardization. ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem om de klanttevredenheid te verhogen. Het wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van die organisatie. Op basis van deze eisen kan een certificaat worden behaald. Kiwa Certificatie en Keuringen is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat zich o.a.bezig houdt met het opstellen van normen, specificaties en beoordelingsrichtlijnen. Met een specialisme op het gebied van gas, water en energie is Kiwa nauw betrokken bij het voortdurend verbeteren van processen, producten, personeel en organisaties in deze sectoren.

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) SCIOS beheert een kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties. De stichting heeft hiervoor het SCIOS certificaatsysteem in het leven geroepen. Bezitters van een SCIOS-certificaat voeren onderhoud en inspectiewerkzaamheden uit, zodanig dat wordt voldaan aan de door de wetgever geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting.

VCA-VOL certificering De Arbo-wet stelt veilig werken verplicht. Daarom wordt bij het werken op locaties het VCA certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen door veiliger te werken De VCA-norm wordt gebruikt door bedrijven die door middel van een veiligheidszorgsysteem aan de Arbowet willen voldoen. Het VCA-VOL certificaat (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) is bedoeld voor ZZP-ers en diegenen die leiding geven aan de operationele medewerkers.