Privacybeleid

Privacyverklaring van Milieu Veiligheid Inspecties Nobel (MVIN)

1. Bescherming persoonsgegevens

MVIN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens

U kunt MVIN bereiken door contact op te nemen per brief, e-mail of door te bellen.

Adres: MVIN B.V. Marineblauw 111 2718 KD Zoetermeer
E-mail: info@mvin.nl
Telefoonnummer: 0651353065

3. Welke persoonsgegevens verwerkt MVIN?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens uit eigen beweging aan ons verstrekt via e-mail of telefoon. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die MVIN verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Straat en huisnummer
– Postcode en woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer

4. Met welk doel verwerkt MVIN uw persoonsgegevens?

MVIN verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Het opstellen van offertes en facturen
  • Het leveren van diensten en/of producten
  • Te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen
  • U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze diensten te leveren
  • Het verstrekken van gegevens aan fabrikanten als producten of diensten door derden moeten worden geleverd in uw opdracht.
  • U voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een contactformulier gebruiken we om te antwoorden op uw contactaanvraag.
  • En met u te communiceren over uitvoeringsaspecten van de (toekomstige) overeenkomst

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betekent dat MVIN geen gebruik maakt van computerprogramma’s of systemen waarbij geen menselijke handeling aan te past komt.

6. Hoe lang bewaart MVIN uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft als klant, verwijderen we uw persoonsgegevens binnen een maand uit ons systeem. De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar. Dit doen we omdat wij dit wettelijk verplicht zijn. Deze gegevens verwijderen we binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting. Als wettelijke verplichtingen wijzigen en daardoor langere bewaartermijnen nodig zijn, houden wij ons aan deze regels.

7. Met welke derde partijen deelt MVIN uw persoonsgegevens?

MVIN zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om een beveiligde en vertrouwelijke omgang van uw gegevens te waarborgen. MVIN zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.

8. Cookies

MVIN maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van onze pagina’s van de website te controleren of optimaliseren.

9. Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mvin.nl. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan een paspoort, documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of anderszins onleesbaar. We reageren binnen 4 weken op u verzoek.  MVIN wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe beveiligt MVIN uw persoonsgegevens?

MVIN neemt steeds passende (technische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van u persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Onze website maakt gebruik van een beveiligd SSL-certificaat. Een SSL- verbinding herkent u aan het groene slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. Heeft u een vermoeden van onvoldoende beveiliging of hebt u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met MVIN.

11. Afbakening

MVIN behoudt het recht haar privacy beleid te wijzigen.
Deze verklaring is niet van toepassing op de door dhr. A.R. Nobel privé gehouden gegevens, dat wil zeggen gegevens die niet worden gebruikt bij de uitoefening van het beroep of bedrijf.